Okul Eğitim Ücreti


Anaokulu 2018-2019 Yılı Eğitim-Öğretim Ücreti

Aylık Ödeme

 • Eğitim - Öğretim Ücreti                      ... TL (KDV Dahil)
 • Ders Kitapları, Eğitim Materyalleri       ... TL (KDV Dahil)

(KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince % 8'dir. Bu oranda devletin ileride yapacağı artırım ya da indirimlerin yasanın yürürlük tarihinden itibaren ücretlere aynen yansıtılması zorunludur.)

Peşin Ödeme

 • Anaokulu çocuklarımızın kayıt yenilemenin son tarihi olan 17 Mayıs 2019'a kadar kayıtlarının yenilenmesi ve eğitim-öğretim ücretlerinin tamamının peşin ödenmesi halinde %4 indirim yapılır.
 • Yeni kayıtlarda, kayıt sırasında eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %4 indirim yapılır. (10 Mayıs 2019'a kadar yapılan kayıtlar için geçerlidir.)

Taksitli Ödeme

 • 1 peşin 3 taksit
 • 1 peşin 5 taksit
 • 1 peşin 10 taksit
 • Taksitler ayın 12'sindedir. Ödeme tarih ve seçeneklerinde bireysel değişiklik yapılmaz. Bankanın taksitler için uyguladığı faiz ve komisyon oranlar okul ücretine dahil değildir.

Kardeş İndirimi

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.

Ücret İadesi / Yasal Mevzuat Gereğince

 • Okullarımıza yeni kaydı yaptırılmış öğrencilerden (2 yaş grubundan 3 yaş grubuna, 3 yaş grubundan 4 yaş grubuna, 4 yaş grubundan 5 yaş grubuna, 5 yaş grubundan 6 yaş grubuna kaydı yaptırılacak mevcut öğrencilerimizin kayıtları dahil), öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin % 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin % 10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 • Yukarıdaki paragrafta belirtilen öğrencilerimizin dışında, okullarımızda öğrenim görmekte olan ve süresi içinde kayıtları yenilenen öğrencilerimizin kayıtları herhangi bir sebepten dolayı okullar açılmadan geri alınır ise, yatırılmış bulunan okul eğitim-öğretim ücreti, kesinti yapılmaksızın iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödenmiş ücretin öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 • İadeler için, faturaların ibraz edilmesi gerekmektedir.