Okul Eğitim Ücreti


Anaokulu 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Ücreti

Aylık Ödeme

  • Eğitim - Öğretim Ücreti                      ... TL (KDV Dahil)
  • Ders Kitapları, Eğitim Materyalleri       ... TL (KDV Dahil)

(KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince % 8'dir. Bu oranda devletin ileride yapacağı artırım ya da indirimlerin yasanın yürürlük tarihinden itibaren ücretlere aynen yansıtılması zorunludur.)

Peşin Ödeme

  • Anaokulu çocuklarımızın kayıt yenilemenin son tarihi olan 11 Mayıs 2020'ye kadar kayıtlarının yenilenmesi ve eğitim-öğretim ücretlerinin tamamının peşin ödenmesi halinde %4 indirim yapılır.
  • Yeni kayıtlarda, kayıt sırasında eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %4 indirim yapılır. (11 Mayıs 2020'ye kadar yapılan kayıtlar için geçerlidir.)

Kardeş İndirimi

  • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
  • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
  • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.

Ücret İadesi / Yasal Mevzuat Gereğince

  • Okullarımıza yeni kaydı yaptırılmış öğrencilerden (2 yaş grubundan 3 yaş grubuna, 3 yaş grubundan 4 yaş grubuna, 4 yaş grubundan 5 yaş grubuna, 5 yaş grubundan 6 yaş grubuna kaydı yaptırılacak mevcut öğrencilerimizin kayıtları dahil), öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin % 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin % 10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
  • Yukarıdaki paragrafta belirtilen öğrencilerimizin dışında, okullarımızda öğrenim görmekte olan ve süresi içinde kayıtları yenilenen öğrencilerimizin kayıtları herhangi bir sebepten dolayı okullar açılmadan geri alınır ise, yatırılmış bulunan okul eğitim-öğretim ücreti, kesinti yapılmaksızın iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödenmiş ücretin öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
  • İadeler için, faturaların ibraz edilmesi gerekmektedir.