Bale


Bale eğitiminde amacımız, çocuğun vücudunu, estetik, ve kusursuz  şekilde kullanabilmesidir. Çocuğa sağlıklı, estetik bir vücut sağlamanın yanında, özgüven ve kişilik duygusunu geliştirir.

Erken dönemde baleyle tanışan çocuklar, iç disiplinleri gelişmiş, akademik başarılarının arttığı ve algılarının geliştiği bir birey olarak yetişirler.

Özellikle uyum sorunu yaşayan çocuklar için bale çalışmaları, aktif ve sürekli değişken olduklarından dolayı problem çözmede yarar sağlamaktadır. Bale yapan çocuklar;

  • Müzik kulağına ve ritim duygusuna,
  • Esneklik, zarafet, güç ve sağlıklı bir vücut yapısına,
  • Duruş, yürüyüş farklılıklarıyla bedenin gelişimine,
  • Denge, düzen ve iç disiplin oluşumuna,
  • Sosyalleşme ve sorumluluk bilincinin artmasına,
  • Hafıza ve konsantrasyon gelişimine,
  • Entelektüel ve yaratıcı düşünmesine,
  • Gelecekte iyi bir insan ve sanatçı olmasına katkıda bulunur.