İngilizce


Anaokulumuzda tüm yaş gruplarında  telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce olan deneyimli öğretmenlerle çalışıyoruz. Ders içi ve dışı etkinliklerle öğrencinin İngilizce konuşmasını teşvik etmek ve cesaretlendirmek için çeşitli Müzik, Dans, Resim, Drama, Online Aktiviteler yapıyoruz.

İngilizce derslerimizde, sınıf içerisinde her bir bireyin ihtiyaçları doğrultusunda ders içeriğimizi ve etkinliklerimizi uygun hale getirerek öğrencilerimizi motive etmeye, öğrenmeye, deneyimlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta dil edinimlerine katkı sağlamak için onları bütünsel öğrenme modeliyle destekliyoruz. 

Anaokulunda çocuklarımıza;

  • Türkçeden başka dillerin de varolduğunu bilmesini,
  • Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olmasını,
  • İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesini,
  • Duyduğunu anlayabilmesi ve konuşma becerilerini geliştirmesi yönünde katkı sağlıyoruz.