İlke ve Hedefler


NLP Kids Anaokulu; 2, 3, 4, 5 ve 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, 

 • Duygusal 
 • Sosyal
 • Bilişsel 
 • Psikomotor 
 • Öz Bakım
 • Dil gelişim alanları etkin öğrenme yöntemleri ve KOÇLUK teknikleri ile desteklenir. 

Bu doğrultuda,

 • Öğrenmeyi sevip isteyen,
 • Yeniliklere açık,
 • Araştırmacı,
 • Özgür düşünebilen,
 • Kendini rahat ifade edebilen,
 • Tartışabilen,
 • Sorgulayabilen,
 • Yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen ,
 • Kendi kültürünü iyi bilen,
 • Paylaşımcı,
 • İş birliğine açık breyler yetiştirilir.