Vizyon & Misyon


VİZYON

 • Koçluk ve Liderlik yaklaşımıyla dünyada örnek alınan bir eğitim kurumu olmak,
 • Dünyadaki koçluk kültürüyle şekillenen bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, 
 • Etik değerlere sahip, özgüvenli, cesur, yenilikçi, çağdaş, üretken bireyler yetiştirmek, 
 • Türkiye’deki nitelikli, yaşam becerileri yüksek, başarılı insan kaynağına katkıda bulunmak,

 

MİSYON

NLP Kids Anaokulunun amacı, öğrencilerinin kendilerine özgü bakış açılarını yitirmeden;

 • Doğaya ve çevresine duyarlı,
 • Tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı,
 • Birey haklarının bilincinde olan,
 • Sorgulayıcı bakış açısına sahip,
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen,
 • Kendine güvenen, 
 • Başarıyı yolunda azimli ve dirençli,
 • Yaşam boyu öğrenme kavramını, yaşam felsefesi haline getiren,
 • Atatürk İlkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,
 • Etik değerlere sahip, barış dolu bir dünya için yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen

bireyler olmalarını sağlamaktır.