Psikolojik Danışma ve Rehberlik


Çocukların gelişim dönemleri içerisinde, en yoğun ve hızlı öğrenme  0-6 yaş döneminde gerçekleşmektedir. Okul öncesi dönemde çocuk, sözle anlatılanlarla değil gözlemleriyle öğrendiği için, bu dönemin eğitiminde yetişkinin doğru model olması çok önemlidir.

Okul öncesi eğitim; çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir yere sahiptir.

Psikolojik Danışma Hizmetleri ve Rehberlik biriminin rolü, okul yaşantısı içerisinde çok önemlidir. Rehberlik servisi,  okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır ve çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması, sağlıklı bir şekilde kurulması önemlidir. Amacımız bu süre içersinde bireyin kendini tanıması, yeteneklerinin açığa çıkarılması, yaratıcı, özgüveni yüksek, kişiler arası iletişimde başarılı ve özgür bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetlerin bütünüdür.

NLP Kids Anaokulu olarak, çocuklarımızın sahip oldukları gelişim ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen , özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmek için çalışmalarımız sürmektedir.