Eğitim Anlayışı


NLP Okullarının ilk adımı olan NLP Kids Anaokulu; KOÇLUK kültürünü temel alan ve NLP tekniklerinin, ders içeriklerinde birebir uygulandığı eğitim programına sahip, Türkiye’nin ilk ve tek okuludur.

Eğitimde; değişim, dönüşüm ve fark yaratmak tutkusu ile yola çıkan okulumuz 2015 yılının mayıs ayında eğitim hayatına başlamıştır.

Eğitim felsefemizin ana temelini oluşturan ve uluslararası bir meslek olarak kabul edilmiş olan KOÇLUK, kısa tanımı ile İki taraf arasında kurulan planlı ve profesyonel bir gelişim ilişkisidir.

İletişim bu sistemin ana merkezinde yer alarak, düşünceleri harekete geçiren, öz potansiyeli kullanmayı hedefleyen yaratıcı bir süreç sağlar. Bu süreç ise, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi gerektirir.

Ders içeriğimizin akademik adımında; Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi müfredatına uygun sistem takip edilmekte, diğer adımda, gelecekte sağlıklı nesillerin yetişmesi adına sanat ve spor etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmektedir.

Çocuğun ne hissettiği, neye yatkın olduğu, ne yaptığı ve ne yapabildiği gibi öz kimlik, yetenek, davranış ve çevre faktörlerini ele alarak değişimi mantıksal seviyelerde değerlendiriyoruz. ‘Mutlu Çocuk Öğrenir’ düşüncesinden yola çıkarak değişimin dışta değil, içte ( özde)  başlaması gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. 

Biliyoruz ki; değişimin en güçlü aracı eğitimdir. Bireyde başlayan değişim topluma yayılır.