Hakkımızda


NLP Okullarının ilk adımı olan NLP Kids Anaokulu; KOÇLUK kültürünü temel alan ve NLP tekniklerinin, ders içeriklerinde birebir uygulandığı eğitim programına sahip, Türkiye’nin ilk ve tek okuludur.

Anaokulumuz eğitim ve öğretimde; değişim, dönüşüm ve fark yaratmak tutkusu ile 2015 yılının mayıs ayında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Eğitim felsefemizin ana temelini oluşturan ve uluslararası bir meslek olarak kabul edilmiş olan KOÇLUK, kısa tanımı ile İki taraf arasında kurulan planlı ve profesyonel bir gelişim ilişkisidir.

Etkili iletişim bu sistemin ana merkezinde yer alarak, düşünceleri harekete geçiren, öz potansiyeli kullanmayı hedefleyen yaratıcı bir süreç sağlar. Bu süreç sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi gerektirir.

Anaokulumuzda ders içeriklerimizde öncelikle; Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı ve müfredatı uygulanmakta , diğer adımda gelecekte sağlıklı nesillerin yetişmesi adına sanat ve spor etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmekteyiz.

Çocuğun doğuştan gelen yeteneklerini, ne hissettiğini, neye yatkın olduğunu, ne yaptığı ve neler yapabildiği gibi öz kimlik, davranış ve çevre faktörlerini ele alarak değişimi mantıksal seviyelerde değerlendiriyoruz.Mutlu Çocuk Öğrenirdüşüncesinden yola çıkarak değişimin dışta değil, içte ( özde)  başlaması gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz.  Biliyoruz ki; değişimin en güçlü aracı eğitimdir. Bireyde başlayan değişim topluma yayılır.

Sevgili anne ve babalar;

Çocuklarımızın geleceği için; gelişim ve değişimin sürekliliğine inanmak ve takip etmek zorundayız! Eğitim, bir işbirliği sürecidir. Eğitim ve öğretimde başarı, sadece iyi kurumlarla değil, kurumla iş birliği içerisinde olan, farkındalığı yüksek anne ve babalarla mümkündür.

NLP Kids Anaokulu olarak; birlikte hayat başarısı yüksek mutlu çocuklar yetiştirmek dileğiyle.