Duyusal Bütünleme Çalışmaları


Duyusal Bütünleme Çalışmaları

Duyusal Bütünleme çevremizden veya vücudumuzdan gelen duyusal bilgilerin etkileşimi ve bunların sonucunda çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Bu duyulara hitap eden etkinlikler, tüm yaş gruplarında ders programına alınmış önemli bir etkinliktir. Okulumuzun fiziksel yapısı, geniş bahçeye sahip oluşu, ağaçlık ve orman içindeki konumu ile bu tür etkinlikler için ideal ortam sunmaktadır. Çocukların toprakla oynaması çimlerde çıplak ayak dolaşması gibi...