20 Kasım Dünya Çocuk Hakları


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları

Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir.Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır.Hiç kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel hayatına karışamaz. Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır ve NLP Kids Anokulu olarak bizler sözleşmede yer 54 maddeyi uygulamak için gereken hassasiyeti ve özeni gösteriyoruz.