Eğitim Modeli


Okulumuzda NLP Öğrenme Modeli ile  Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitim Programı ile karma bir program yaklaşımı uygulanmaktadır.

Saygı, sevgi, hakkaniyet, eşit ve etik olmak gibi evrensel değerlere sahip, bireyler yetiştirirken aile, okul ve toplum işbirliği içerisinde olmayı ve dolayısıyla çocuklarımızın bütünsel gelişimini duygusal-sosyal, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini desteklemeye ve geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim ortamını en yüksek standartlarda çocuklarımıza sağlamaktayız.