Temel Kodlama


Çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarla tanışmaları kaçınılmaz bir sondur. Burada dikkat edilmesi gereken bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla kullandıklarıdır. Temel Kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri süreler, olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak onların gelişimlerine olumlu olabilecek bir hale dönüştürebilir.

Temel Kodlama, küçükten büyüğe her bireyin belli bir hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları bulmalarını ve bunları adım adım işletmeleri, kodlamanın temelinde yatan bir olgudur. Bu nedenle hayatın her alanında ihtiyaç duyduğu pratikleri kavramasına yardımcı olur.

Okul öncesi dönemde kodlama öğrenmeye başlamanın çocukların gelişiminde alan farkındalığı ve mantıksal düşünme becerilerini artırması, problem çözme becerilerini geliştirmesi, dil becerilerini geliştirmesi, stratejik düşünmelerine takım çalışması, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda katkı sağlamasından dolayı Temel Kodlama eğitimi verilmektedir. Temel Kodlama eğitimi çocuklarımızda;

  • Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
  • Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma,
  • Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
  • Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
  • Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
  • Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi, Akıl yürütme becerisinin gelişmesi,
  • Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma,
  • Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme konusunda farkındalık yaratır.