Akıl Oyunları


Akıl ya da Zekâ Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur.

“Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zekâ oyunları, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, çocukların zekâ gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarını pozitif yönde etki eder.

Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu oyunlaştırma tekniğidir. Okulumuzda bu tekniklerle gelişme ve öğrenme çağındaki çocuklaımıza;

 • Akıl Yürütmeyi,
 • Problem Çözmeyi,
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmayı,
 • Planlı ve hızlı karar vermeyi,
 • Durumlara farklı açılardan yaklaşmayı,
 • Bir sonraki adımı tahmin etmeyi,
 • Sebep – Sonuç ilişkisi kurmayı,
 • Konsantrasyon, süre ve odaklanmayı,
 • Motor becerilerinin gelişmesini,
 • Sosyal becerilerini arttırmayı,
 • Okuduğunu anlama ve anladığını uygulama hızının artmasını,
 • Kavramlar sınırlar ve sıralamalar gibi konu tekrarlarını sağlayan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.